Autor: Łukasz Marczyk

  • Home
  • Articles Posted by Łukasz Marczyk

Wypowiedzenie oraz rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę – kiedy warto odwoływać się do Sądu?

Stosunek pracy może zostać zakończony na wiele różnych sposobów, czy to z inicjatywy pracownika, pracodawcy, czy też choćby w sposób samoistny, np. wskutek upływu okresu obowiązywania umowy o pracę. Jednym ze sposobów na zakończenie umowy o pracę jest jej wypowiedzenie przez pracodawcę, bądź też rozwiązanie umowy przez pracodawcę bez zachowania...

Wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę z przyczyn ekonomicznych w dobie Koronawirusa COVID-19

W dobie administracyjnego zatrzymania Gospodarki zarówno Pracodawcy, jak i Pracownicy stoją przed stresującą sytuacją. Pracodawca musi zdecydować, czy dla ratowania płynności Firmy zwolni część pracowników. Pracownik z kolei we własnym interesie musi walczyć o swoje prawa wynikające wprost z przepisów Kodeksu Pracy, jak i dotychczasowego dorobku orzecznictwa sądów powszechnych i...