Kategoria: Radca Prawny

  • Home
  • Archive by Category "Radca Prawny"
  • (Page 3)

Odpowiedzialność członków zarządu

Zarząd jest organem wykonawczym w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółkach akcyjnych. Do kompetencji zarządu należy prowadzenie spraw spółki oraz reprezentowanie jej na zewnątrz. Pełnienie funkcji członka zarządu wiąże się nie tylko z kierowaniem działalnością spółki, ale również z ponoszeniem odpowiedzialności za podejmowane działania. Członkowie zarządu podlegają zarówno odpowiedzialności cywilnej,...

Radca Prawny vs Adwokat – czyli dlaczego współpracować z Radcą Prawnym w sprawach karno-gospodarczych

Wiele osób zadaje sobie pytanie kim tak właściwie jest radca prawny? Czy radca prawny może występować w sądzie? Czy radca prawny może mi pomóc w sprawie o rozwód albo w sprawie karnej? Wątpliwości te wynikają z pewnych stereotypów zakorzenionych w świadomości społecznej, że kiedy potrzebujemy porady prawnej lub mamy sprawę...