restrukturyzacja

Czym jest restrukturyzacja

Restrukturyzacja – uniknij upadłości

Restrukturyzacja, to pojęcie to często negatywnie odbierane i mylnie traktowane jednoznacznie z upadłością. Ma ona na celu uniknięcie upadłości dłużnika i umożliwienie mu wyjścia z kłopotów finansowych. Ma zapewnić mu możliwości dalszego prowadzenia przedsiębiorstwa. Likwidacja majątku traktowana jest jako ostateczność.

*Więcej na temat różnic pomiędzy postępowaniem restrukturyzacyjnym a postępowaniem upadłościowym przeczytasz TUTAJ.*

Dla kogo jest restrukturyzacja?

Powstaje pytanie kto i w jakich okolicznościach powinien brać pod uwagę postępowanie restrukturyzacyjne?
Jeżeli:

 • masz problemy z regulowaniem zobowiązań finansowych.
 • przewidujesz możliwość występowania kłopotów z płynnością finansową w niedalekiej przyszłości,
 • dalej chcesz prowadzić swoje przedsiębiorstwo

Zainteresuj się możliwościami restrukturyzacji i chroń swoją firmę przed upadłością.

 

Ważne
Przepisy dotyczące postępowania restrukturyzacyjnego reguluje ustawa z dnia 15 maja 2015 Prawo restrukturyzacyjne.
Przed 1 stycznia 2016 obowiązywała ustawa Prawo upadłościowe i naprawcze (aktualnie Prawo upadłościowe).

 

RESTRUKTURYZACJA – KIEDY?

W przypadku niewypłacalności lub zagrożenia niewypłacalnością.

Dłużnik jest niewypłacalny jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych.
Zagrożony niewypłacalnością jest wtedy, kiedy jego sytuacja ekonomiczna wskazuje, że w niedługim czasie może stać się niewypłacalny.

Złożenie wniosku o restrukturyzację rozważ już wtedy gdy jesteś zagrożony niewypłacalnością. Na restrukturyzację może być już za późno, kiedy niewypłacalność jest już faktem . Warto jak najszybciej zainteresować się tematem i podjąć odpowiednie kroki, aby nie doprowadzić do pogorszenia sytuacji i „kumulacji” negatywnych skutków kłopotów finansowych.

 

RESTRUKTURYZACJA – KTO?

Przepisy prawa restrukturyzacyjnego mają zastosowanie do:

 • przedsiębiorców;
 • spółek z o.o.;
 • spółek akcyjnych nieprowadzących działalności gospodarczej;
 • wspólników osobowych spółek handlowych ponoszących odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem;
 • wspólników spółki partnerskiej.

 

CELE RESTRUKTURYZACJI

Postępowanie restrukturyzacyjne ma na celu umożliwienie dłużnikowi przeprowadzenie restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami. W przypadku postępowania sanacyjnego – również przez przeprowadzenie działań sanacyjnych. Efektem restrukturyzacji ma być odzyskanie płynności finansowej i umożliwienie regulacji zobowiązań dłużnika.

Przedsiębiorcy w drodze zawartego układu mogą uzyskać korzystniejsze warunki spłaty zobowiązań np. poprzez rozłożenie ich na raty. Z kolei wierzyciele nie muszą wszczynać postępowań egzekucyjnych, które bywają czasochłonne i często nie przynoszą oczekiwanych rezultatów.

Warto mieć, na uwadze, że przedsiębiorcy może zostać udzielona pomoc publiczna przeznaczona na realizację procesu restrukturyzacji.

 

RESTRUKTURYZACJA – W JAKI SPOSÓB ?

Przeprowadzenie restrukturyzacji możliwe jest w następujących rodzajach postępowań:

 1. Postępowanie o zatwierdzenie układu;
 2. Przyspieszone postępowanie układowe;
 3. Postępowanie układowe;
 4. Postępowanie sanacyjne.

Wybór postępowania zależy od sytuacji dłużnika, stopnia zadłużenia czy kontaktów z wierzycielami.

Postępowanie restrukturyzacyjne co do zasady wszczyna się na wniosek restrukturyzacyjny złożony przez dłużnika. Przez wniosek restrukturyzacyjny należy rozumieć wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego oraz wniosek o zatwierdzenie układu przyjętego w postępowaniu o zatwierdzenie układu.

 

PLANY RESTRUKTURYZACYJNE

Warto wspomnieć o planie restrukturyzacyjnym, ponieważ jego sporządzenie jest obligatoryjne. Wstępny plan restrukturyzacyjny zawiera przynajmniej:

 • analizę przyczyn trudnej sytuacji ekonomicznej dłużnika,
 • wstępny opis,
 • przegląd planowanych środków restrukturyzacyjnych i związanych z nimi kosztów,
 • harmonogram ich wdrożenia.

Sporządzany następnie plan restrukturyzacyjny dodatkowo obejmuje takie informacje jak np.:

 • opis przedsiębiorstwa dłużnika wraz z informacją o aktualnym oraz przyszłym stanie podaży i popytu w sektorze rynku, na którym przedsiębiorstwo działa;
 • prezentację proponowanej przyszłej strategii prowadzenia przedsiębiorstwa dłużnika oraz informację na temat poziomu i rodzaju ryzyka;
 • pełny opis i przegląd planowanych środków restrukturyzacyjnych i związanych z nimi kosztów;
 • harmonogram wdrożenia środków restrukturyzacyjnych oraz ostateczny termin wdrożenia planu restrukturyzacyjnego;
 • informację o zdolnościach produkcyjnych przedsiębiorstwa dłużnika, w szczególności o ich wykorzystaniu i redukcji;
 • opis metod i źródeł finansowania;
 • projektowane zyski i straty na kolejne pięć lat oparte na co najmniej dwóch prognozach.

 

Restrukturyzacja – dlaczego warto skorzystać z pomocy ekspertów?

Proces restrukturyzacji firm może składać się np.:

 • ze zmiany formy prawnej i organizacyjnej,
 • podziału firmy na mniejsze części,
 • zmiany struktury finansowania,
 • nowej strategii marketingowej.

Profesjonalne działania oparte na wieloletnim doświadczeniu zapewniają wybór odpowiednich rozwiązań w ramach restrukturyzacji. Rozwiązań takich jak np. rodzaj postępowania czy realizacja transakcji zbycia udziałów lub akcji, a także skuteczność i szybkość postępowania.

Pomoc eksperta zapewnia nie tylko prowadzenie postępowań restrukturyzacyjnych w imieniu klienta, ale także poszukiwanie nowych źródeł finansowania, sporządzanie dokumentów rejestracyjnych, dokonywanie analiz czy sporządzanie opinii i planów.

Restrukturyzacja firm i upadłość firm to jeden z naszych obszar działań – dowiedz się więcej na ten temat już teraz


Jeżeli zainteresował Cię ten wpis, oraz potrzebujesz fachowej pomocy prawnej w omawianym zakresie umów się na spotkanie. Chętnie pomożemy w rozwiązaniu Twoich problemów oraz odpowiemy na wszystkie nurtujące Cię pytania. 

Zespół Kancelarii Przedpełski Wąsowski Lorek chętnie zaopiekuje się Twoją sprawą i po ludzku przeprowadzi Cię przez prawnicze meandry!

Zostaw komentarz

Postępowanie upadłościowe, a postępowanie restrukturyzacyjne
Zdolność restrukturyzacyjna. Jakie rodzaje przedsiębiorstw podlegają restrukturyzacji?