Odpowiedzialność karna przedsiębiorców #3 – spółki kapitałowe

Odpowiedzialności karnej za przestępstwa popełnione w związku z działalnością spółki z o.o. lub spółki akcyjnej będą podlegali co do zasady członkowie zarządu. W odróżnieniu od spółek osobowych, w których to odpowiedzialność ponoszą wspólnicy. Podobnie jak w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, członkowie zarządu będą ponosili odpowiedzialność za przestępstwa uregulowane w Kodeksie karnym. Możesz przeczytać o tym w artykule -> Odpowiedzialność karna przedsiębiorców #2 – spółka cywilna i osobowa

 

Odpowiedzialność karna członków zarządu w spółce z o.o. i spółce akcyjnej

Z punktu widzenia członków zarządu istotne znaczenie będą miały przepisy karne zawarte w Kodeksie spółek handlowych. Przewidują one bowiem odpowiedzialność za niedopełnienie obowiązków związanych z pełnioną funkcją. Możemy zaliczyć do nich m.in.:

 • niezgłoszenie wniosku o upadłość spółki w terminie,
 • dopuszczenie do nabycia przez spółkę własnych udziałów lub akcji albo do brania ich w zastaw,
 • dopuszczenie do wydania przez spółkę dokumentów imiennych na okaziciela lub dokumentów na zlecenie na udziały lub prawa zysku w spółce,
 • niezłożenie sądowi rejestrowemu listy wspólników,
 • nieprowadzenie księgi udziałów albo księgi akcyjnej zgodnie z przepisami,
 • niezwołanie zgromadzenia wspólników albo walnego zgromadzenia,
 • odmowę wyjaśnień osobie powołanej do rewizji lub niedopuszczenie takiej osoby do pełnienia obowiązków,
 • nieprzedstawienie sądowi rejestrowemu wniosku o wyznaczenie biegłych rewidentów,
 • nieogłoszenie wzmianki o złożeniu opinii przez biegłego rewidenta w sądzie rejestrowym,
 • dopuszczenie do sytuacji, w której spółka przez ponad 3 miesiące pozostaje bez należycie obsadzonej rady nadzorczej,
 • dopuszczenie do sytuacji, w której pisma i zamówienia handlowe oraz informacje dotyczące spółki, nie zawierają danych określonych w przepisach prawa.

Za powyższe czyny może grozić kara grzywny, ograniczenia wolności, a nawet pozbawienia wolności.

Na członkach zarządu ciążą również obowiązki sprawozdawcze przewidziane w ustawie o rachunkowości. Za niedopełnienie tych obowiązków osoby te mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności karnej. Do najistotniejszych naruszeń na gruncie ustawy o rachunkowości możemy zaliczyć naruszenie obowiązków w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych. Za popełnienie takiego czynu grozi kara grzywny lub pozbawienia wolności do lat 2. Kary te mogą zostać wymierzone łącznie.

 

Odpoiedzialność karna w jedoosobowych spółkach z o.o.

Warto również zwrócić uwagę na kwestię odpowiedzialności karnej w jednoosobowych spółkach z o.o.  Z reguły funkcję prezesa zarządu pełni w nich bowiem jedyny wspólnik. Osoby, które łączą bycie wspólnikiem z pełnieniem funkcji członka zarządu muszą pamiętać o tym, że mogą podlegać odpowiedzialności karnej za działania związane z prowadzeniem spraw spółki.

 

Co ma zrobić członek zarządu spółki, który wejdzie w konflikt z prawem i zostaną mu postawione zarzuty karne?

W takiej sytuacji warto zwrócić się o pomoc do radcy prawnego. Prawnicy z naszej kancelarii specjalizują się bowiem w sprawach karno-gospodarczych. Posiadamy doświadczenie zarówno w obronie małych przedsiębiorców, jak również członków zarządu dużych spółek. Doświadczenie zdobyte w bankowości pozwala nam na zrozumienie bilansów, sprawozdań itp., co ma istotne znaczenie w obronie klientów oskarżonych o przestępstwa finansowe. W tego rodzaju sprawach nie wystarczy bowiem jedynie bardzo dobra znajomość prawa karnego, ale konieczne jest zrozumienie specyfiki branży, w której działa dany klient.

 


Jeżeli zainteresował Cię ten wpis, oraz potrzebujesz fachowej pomocy prawnej w omawianym zakresie umów się na spotkanie. Chętnie pomożemy w rozwiązaniu Twoich problemów oraz odpowiemy na wszystkie nurtujące Cię pytania. 

Zespół Kancelarii Przedpełski Wąsowski Lorek chętnie zaopiekuje się Twoją sprawą i po ludzku przeprowadzi Cię przez prawnicze meandry!

Zostaw komentarz

Odpowiedzialność karna przedsiębiorców #2 - spółka cywilna i osobowa
Wystawienie faktury na podstawie paragonu