Radca Prawny vs Adwokat – czyli dlaczego współpracować z Radcą Prawnym w sprawach karno-gospodarczych

  • Home
  • Adwokat
  • Radca Prawny vs Adwokat – czyli dlaczego współpracować z Radcą Prawnym w sprawach karno-gospodarczych

Wiele osób zadaje sobie pytanie kim tak właściwie jest radca prawny?

Czy radca prawny może występować w sądzie?
Czy radca prawny może mi pomóc w sprawie o rozwód albo w sprawie karnej?

Wątpliwości te wynikają z pewnych stereotypów zakorzenionych w świadomości społecznej, że kiedy potrzebujemy porady prawnej lub mamy sprawę w sądzie, to wówczas zwracamy się o pomoc do adwokata, podczas gdy radca prawny kojarzy nam się głównie z obsługą przedsiębiorstw lub urzędów. Jest to spowodowane faktem, że począwszy od lat sześćdziesiątych XX wieku, kiedy to powstał zawód radcy prawnego, aż do końca PRL-u, radcowie prawni mogli być zatrudnieni jedynie w przedsiębiorstwach lub instytucjach państwowych, nie posiadali natomiast uprawnień do świadczenia usług na rzecz osób fizycznych.

W dzisiejszych czasach różnice pomiędzy zawodem adwokata i radcy prawnego uległy praktycznie zatarciu i sprowadzają się jedynie do formy wykonywania zawodu oraz koloru żabotu wieńczącego togę.

Radca prawny może być bowiem zatrudniony na podstawie umowy o pracę, podczas gdy adwokat nie ma takiej możliwości. Należy jednak podkreślić, że radca prawny pozostający w stosunku pracy nie może być jednocześnie obrońcą w sprawach karnych i karno-skarbowych. Strojem urzędowym radcy prawnego jest czarna toga z niebieskim żabotem (w odróżnieniu od adwokatów, których żabot ma kolor zielony).

Zasady wykonywania zawodu radcy prawnego oraz zasady organizacji i działania samorządu radców prawnych określa ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych.

Radca prawny, podobnie jak adwokat, jest zobowiązany do zachowania tajemnicy zawodowej. Oznacza to, że nie może on ujawnić żadnych informacji, o których dowiedział się od klienta udzielając mu pomocy prawnej.

 

Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej stanowi podstawę zawodu radcy prawnego jako zawodu zaufania publicznego i ma na celu zagwarantowanie dyskrecji osobom, które zwracają się o pomoc do radcy prawnego.

 

Żeby zostać radcą prawnym należy ukończyć pięcioletnie studia prawnicze oraz odbyć trzyletnią aplikację radcowską zwieńczoną egzaminem zawodowym organizowanym przez Ministra Sprawiedliwości, w tym samym terminie i na tych samych zasadach co egzamin adwokacki.

W trakcie odbywania aplikacji przyszli radcowie prawni muszą zdać szereg kolokwiów z najważniejszych dziedzin prawa takich jak: prawo cywilne, prawo karne, prawo gospodarcze, prawo pracy czy prawo administracyjne. Pomimo wysokich wymagań stawianych kandydatom, aplikacja radcowska cieszy się największą popularnością wśród absolwentów studiów prawniczych. Wpływ na to ma zarówno wysoki poziom kształcenia, jak i elastyczność wykonywania zawodu. Radcowie prawni mogą bowiem prowadzić własną kancelarię, założyć spółkę z innymi radcami prawnymi lub adwokatami, czy też być zatrudnieni na postawie umowy o pracę w bankach, firmach lub urzędach państwowych.

Do radcy prawnego możemy zwrócić się, kiedy potrzebujemy pomocy z zakresu dowolnej dziedziny prawa. Udzieli on nam nie tylko porady prawnej, ale będzie mógł nas reprezentować przed sądem, w tym także jako obrońca.

Od 1 lipca 2015 r. radcowie prawni uzyskali bowiem możliwość występowania w charakterze obrońcy w sprawach karnych i karnoskarbowych.

 

Sprawy, które przez lata były wyłączną domeną adwokatów, obecnie coraz częściej prowadzone są przez radców prawnych. Zwłaszcza sprawy karno-gospodarcze, które wymagają bardzo dobrej znajomości zagadnień związanych z funkcjonowaniem biznesu.

 

Obecnie coraz rzadziej mamy jednak do czynienia z radcami prawnymi czy też adwokatami, którzy są specjalistami „od wszystkiego”. Coraz więcej prawników zaczyna się bowiem specjalizować w wybranych dziedzinach prawa, co daje klientom gwarancję, że zwracają się o poradę do eksperta w danej dziedzinie.

W celu zapoznania się ze specjalizacjami prawników z Kancelarii Radców Prawnych „Przedpełski, Wąsowski, Lorek” zachęcam do odwiedzenia zakładek RADCY PRAWNI ORAZ USŁUGI PRAWNE.

Zostaw komentarz

Tarcza antykryzysowa 2.0 - Najważniejsze zmiany dla firm.
Tarcza antykryzysowa a zmiany w prawie spółek kapitałowych związane z odbywaniem zgromadzeń oraz obowiązkiem sprawozdawczym