• damian.dulkiewicz@pwl.com.pl
  • +48 519 602 375

DAMIAN DULKIEWICZ

Dyrektor Biura Zarządu

Posiada szerokie i wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej i korporacyjnej polskich i międzynarodowych podmiotów z branży finansowej, ubezpieczeniowej i fintech.

Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując jako zarządzający zespołami prawników, członek zespołów projektowych oraz jako prokurent i członek Rady Nadzorczej.

Realizował projekty związane z przygotowaniem i realizacją procesów przekształceń właścicielskich, nadzoru właścicielskiego, pozyskiwana finansowania w tym emisje akcji i obligacji oraz wprowadzanie tych emisji na rynek regulowany, wprowadzaniem na rynek innowacyjnych produktów finansowych i ubezpieczeniowych, uczestniczył w projektach pozyskiwania licencji na działalność regulowaną w tym m.in. pierwsza przyznana w Polsce licencja dla Hybrydowej Instytucji Płatniczej.

Posiada również doświadczenie w zakresie zarządzaniu ryzykiem braku zgodności, przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, ochronie danych osobowych, ochronie konsumentów, sprawach regulacyjnych, RegTech.

W ramach współpracy z kancelarią pełni funkcję Dyrektora Biura Zarządu oraz Dyrektora ds. Operacyjnych oraz zarządza i nadzoruje zespół prawników zajmujący się obsługą portfela wierzytelności przekazanych przez Banki do obsługi Kancelarii.