• joanna.gawel@pwl.com.pl
  • +48 519 600 195

JOANNA GOLUBSKA-GAWEŁ

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie (2019). Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego, które ukończyła z oceną bardzo dobrą (2015). Aplikację radcowską odbywała w Warszawie, zdając z wynikiem bardzo dobrym egzamin radcowski.

Od pierwszych lat studiów zdobywała doświadczenie zawodowe pracując w kancelariach prawnych w Rzeszowie, a następnie w Warszawie, z którym to miastem ostatecznie związała swoją karierę zawodową. W trakcie studiów aktywnie zaangażowana w działalność Uniwersyteckiej Poradni Prawnej w Rzeszowie, przy której udzielała bezpłatnych porad prawnych.

Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie cywilnym, handlowym i gospodarczym, w tym także w obsłudze spółek prawa handlowego, jak i indywidualnych przedsiębiorców.

W ramach współpracy z kancelarią świadczy pomoc prawną w zakresie prawa gospodarczego, szeroko pojętych postępowań cywilnych, jak i spraw karno-gospodarczych. Joanna Golubska – Gaweł jest odpowiedzialna m.in. za przygotowywanie projektów umów, sporządzanie opinii prawnych i doradztwo w bieżących sprawach związanych z działalnością klientów kancelarii.