• joanna.gawel@pwl.com.pl
  • +48 519 600 195

JOANNA GOLUBSKA-GAWEŁ

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie (2019). Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego, które ukończyła z oceną bardzo dobrą (2015). Aplikację radcowską odbyła w Warszawie, zdając z wynikiem bardzo dobrym egzamin radcowski.

 

Od pierwszych lat studiów zdobywała doświadczenie zawodowe pracując w kancelariach prawnych w Rzeszowie, a następnie w Warszawie, z którym to miastem ostatecznie związała swoją karierę zawodową. W trakcie studiów aktywnie zaangażowana w działalność Uniwersyteckiej Poradni Prawnej w Rzeszowie, przy której udzielała bezpłatnych porad prawnych oraz aktywnie uczestnicząc w życiu uniwersyteckim przy organizacji konferencji naukowych z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego oraz prawa pracy.

 

Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa zabezpieczeń umów, prawie handlowym i gospodarczym, w tym także w szeroko pojętej obsłudze spółek prawa handlowego, jak i indywidualnych przedsiębiorców.

 

W ramach współpracy z kancelarią świadczy pomoc prawną w zakresie prawa gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem obsługi korporacyjnej spółek prawa handlowego, szeroko pojętych postępowań cywilnych, jak i spraw karno-gospodarczych. W kancelarii odpowiedzialna m.in. za doradztwo prawne na rzecz banków, w tym pomoc prawną w zakresie przygotowywania i opracowywania dokumentacji kredytowej, zmian do dokumentacji kredytowej, opiniowania treści umów kredytowych i ustanowionych zabezpieczeń, tworzenie umów zabezpieczeń oraz przygotowywanie raportów due diligence. Ponadto, Radca prawny Joanna Golubska-Gaweł odpowiedzialna jest za bieżące doradztwo w sprawach związanych z działalnością klientów Kancelarii, w tym za opracowywanie, rekomendowanie i realizację rozwiązań prawnych dla klientów indywidualnych, przedsiębiorców, jak i spółek prawa handlowego.