• lukasz.marczyk@pwl.com.pl
  • +48 519 599 804

ŁUKASZ MARCZYK

Łukasz Marczyk jest absolwentem wydziału Prawa Kanonicznego na specjalizacji Kanoniczno – Cywilnej w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (2012), jak również absolwentem Wydziału Prawa i Administracji na kierunku Prawo w Wyższej Szkole Menadżerskiej w Warszawie (2014). Aktualnie przygotowuje się do egzaminu końcowego aplikacji dla Radców Prawnych.

Jego obszar zainteresowań obejmuje przede wszystkim prawo cywilne oraz prawo pracy i ubezpieczeń społecznych ze szczególnym uwzględnieniem ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych przez pracownika oraz pracodawcę. W latach 2012-2018 pracował w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie wykonując czynności Asystenta Sędziego, gdzie na bieżąco wspierał sędziów w merytorycznej pracy.

Początkowo pracował w Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, a następnie w Wydziale Cywilnym. W trakcie pracy w Sądzie odbył szereg szkoleń i warsztatów organizowanych m.in. przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury, a prowadzonych przez wykwalifikowanych wykładowców niejednokrotnie będących sędziami Sądów Okręgowych, Sądów Apelacyjnych i Sądu Najwyższego.

W ramach współpracy z kancelarią Łukasz Marczyk świadczy pomoc prawną w zakresie szeroko pojętych postępowań cywilnych oraz postępowań dotyczących prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.