• lukasz.marczyk@pwl.com.pl
  • +48 519 599 804

ŁUKASZ MARCZYK

Adwokat

Adwokat Łukasz Marczyk jest absolwentem wydziału Prawa Kanonicznego na specjalizacji Kanoniczno – Cywilnej w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (2012), jak również absolwentem Wydziału Prawa i Administracji na kierunku Prawo w Wyższej Szkole Menadżerskiej w Warszawie (2014).

Jego obszar zainteresowań obejmuje przede wszystkim prawo cywilne oraz prawo pracy i ubezpieczeń społecznych ze szczególnym uwzględnieniem ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych przez pracownika oraz pracodawcę. W latach 2012-2018 pracował w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie wykonując czynności Asystenta Sędziego, gdzie na bieżąco wspierał sędziów w merytorycznej pracy.

Początkowo pracował w Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, a następnie w Wydziale Cywilnym. W trakcie pracy w Sądzie odbył szereg szkoleń i warsztatów organizowanych m.in. przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury, a prowadzonych przez wykwalifikowanych wykładowców niejednokrotnie będących sędziami Sądów Okręgowych, Sądów Apelacyjnych i Sądu Najwyższego.

W ramach współpracy z kancelarią Łukasz Marczyk świadczy pomoc prawną w zakresie szeroko pojętych postępowań cywilnych (m.in. sprawy o eksmisję, sprawy o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z lokalu, sprawy odszkodowawcze czy też sprawy związane z odzyskaniem zobowiązań pieniężnych lub  dotyczące różnego rodzaju „nietrafionych” inwestycji) oraz postępowań dotyczących prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Ponadto świadczy pomoc w zakresie wybranych postępowań administracyjnych oraz wybranych spraw z zakresu prawa gospodarczego (m.in. odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki czy też za szkodę wyrządzaną na rzecz spółki).