• paulina.sochan@pwl.com.pl
  • +48 500 632 303

PAULINA SOCHAŃ

Aplikantka radcowska

Paulina Sochań z wyróżnieniem ukończyła prawo na Akademii Leona Koźminskiego w Warszawie.

Aplikantka w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Laureatka Złotego Laura ALK za wybitne osiągnięcia – Prawo 2020.

Zakres jej zainteresowań obejmuje szeroko pojęte prawo cywilne. W trakcie studiów zaangażowana była w działanie Studenckiej Poradni Prawnej udzielając bezpłatnych porad prawnych w sekcji prawa cywilnego.

Do zakresu jej zainteresowań należą również prawa zwierząt, prawo antydyskryminacyjne oraz język angielski prawniczy.

Posiada certyfikaty Certificate in Advanced English (CAE) oraz Test of Legal English Skills (TOLES) Advanced. Uczestniczka studiów podyplomowych Business Studies in English.

Doświadczenie zawodowe zdobywała między innymi pracując w Zespole ds. Równego Traktowania w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.

W ramach współpracy z Kancelarią świadczy pomoc prawną w zakresie prawa cywilnego oraz procesu obsługi wierzytelności.