• pawel.wielec@pwl.com.pl
  • +48 519 599 308

PAWEŁ WIELEC

Doradca Restrukturyzacyjny. Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie (III rok aplikacji). Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (2009) oraz studiów podyplomowych z zakresu Zarządzanie Projektami organizowanych przez Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie we współpracy z Gdańską Fundacją Kształcenia Menadżerów (2012).

Posiada certyfikat Prince 2® Foundation (2011).

Od pierwszych lat studiów zdobywał doświadczenie zawodowe pracując najpierw w organach administracji publicznej, a następnie w kancelariach prawnych w Warszawie oraz w departamencie windykacji i restrukturyzacji jednego z banków komercyjnych. W latach 2016-2019 był wspólnikiem oraz członkiem zarządu spółki zajmującej się doradztwem gospodarczym dla jednostek naukowych i przedsiębiorstw.

Specjalizuje się w prawie restrukturyzacyjnym, upadłościowym, jak również szeroko pojętym prawie gospodarczym (w tym w szczególności w obsłudze spółek prawa handlowego, jak i indywidualnych przedsiębiorców).

W ramach współpracy z kancelarią świadczy pomoc prawną w zakresie postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych, prowadzi sprawy z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego. Paweł Wielec jest odpowiedzialny m.in. za przygotowywanie wniosków restrukturyzacyjnych i upadłościowych, dbanie o interesy klientów w zakresie powyższych postępowań, sporządzanie projektów umów, opinii prawnych, jak również reprezentowanie klientów przed sądami powszechnymi (na podstawie upoważnienie partnerów kancelarii).