Tarcza antykryzysowa 6.0 tarcza branżowa

Tarcza antykryzysowa 6.0 – tarcza branżowa #covid-19

  • Home
  • Business
  • Tarcza antykryzysowa 6.0 – tarcza branżowa #covid-19

TARCZA ANTYKRYZYSOWA 6.0 – TARCZA BRANŻOWA #COVID-19

Tarcza antykryzysowa 6.0. ma na celu pomoc branżom dotkniętym drugą falą pandemii spowodowanej przez COVID-19.

Z poniższego artykułu dowiesz się jakie wsparcie i dla kogo jest przeznaczone jest wsparcie, które przewiduje tarcza branżowa.

 

TARCZA BRANŻOWA – DLA KOGO 

Tarcza antykryzysowa 6.0. przewiduje pomoc dla branży:

  • Gastronomicznej;
  • Kulturalno-rozrywkowej w tym – estradowej, targowej, fotograficznej, filmowej, muzealnej;
  • Fitness;
  • Sprzedaży detalicznej – jak targowiska czy bazary;
  • Turystycznej – np. organizatorów turystyki, hoteli, przewodników górskich;
  • Edukacyjnej.

TARCZA BRANŻOWA – ROZWIĄZANIA

 

TARCZA BRANŻOWA – ZWOLNIENIE Z PŁACENIA SKŁADKI ZUS

Zwolnienie dotyczyć ma okresu od 1 listopada do 30 listopada 2020 r.

Istnieje jednak szansa, że okres zwolnienia z płacenia składek ZUS zostanie przedłużony.

Składki opłacone przed pozytywnym rozpatrzeniem wniosku będą podlegały zwrotowi.

 

TARCZA BRANŻOWA – ŚWIADCZENIE POSTOJOWE

Przewidziane jest jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe.

Wysokość świadczenia postojowego ma wynosić 80% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w 2020 r., czyli 2080 zł.

Dla osób rozliczających się w formie karty podatkowej będzie to 50% minimalnego wynagrodzenia.

 

TARCZA BRANŻOWA – DOFINANSOWANIE WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW

Przewidziane dla przedsiębiorców dofinansowanie wynagrodzeń pracowników wynosić ma 2000 zł miesięcznie.

Dla pracownika zatrudnionego na czas etatu dofinansowanie ma być proporcjonalne do wymiaru czasu pracy.

Dofinansowanie dotyczy pracowników zatrudnionych co najmniej 3 miesiące przed złożeniem wniosku, zarówno na podstawie umowy o pracę jak i umowy zlecenia.

 

TARCZA BRANŻOWA – DOTACJE

Dotacja dla mikro i małych przedsiębiorstw ma wynosić do 5 tys. zł.

Jeżeli działalność gospodarcza będzie wykonywana przez 3 miesiące od dnia udzielenia wsparcia będzie mogła mieć formę pomocy bezzwrotnej.

 

TARCZA BRANŻOWA – ZAWIESZENIE OPŁATY TARGOWEJ

Kolejnym przewidzianym wsparciem ma być zawieszenie opłaty targowej w 2021 r.

Dla gmin przewidziana jest rekompensata za utracone dochody.

 

TARCZA BRANŻOWA  – ZŁOŻENIE WNIOSKU

Aby otrzymać wsparcie trzeba spełnić konkretne warunki. W związku z czym do wniosku należy załączyć odpowiednie dokumenty jak oświadczenie o rodzaju przeważającej działalności PKD czy oświadczenie o spadku przychodów.

 


Jeżeli zainteresował Cię ten wpis, oraz potrzebujesz fachowej pomocy prawnej w omawianym zakresie umów się na spotkanie. Chętnie pomożemy w rozwiązaniu Twoich problemów oraz odpowiemy na wszystkie nurtujące Cię pytania. 

Zespół Kancelarii Przedpełski Wąsowski Lorek chętnie zaopiekuje się Twoją sprawą i po ludzku przeprowadzi Cię przez prawnicze meandry!

Zostaw komentarz

Ryczałt dla prawników - zmiana przepisów
Odprawy i świadectwa służby - korzystne wyroki sądowe dla "ucywilnionych" funkcjonariuszy Służby Celnej