umorzenie postępowania bezczynność wierzyciela

Umorzenie postępowania egzekucyjnego ze względu na bezczynność wierzyciela

  • Home
  • Dłużnik
  • Umorzenie postępowania egzekucyjnego ze względu na bezczynność wierzyciela

Umorzenie postępowania egzekucyjnego ze względu na bezczynność wierzyciela

Umorzenie postępowania egzekucyjnego – bezczynność wierzyciela

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Cywilnego bezczynność wierzyciela może być przyczyną umorzenia postępowania egzekucyjnego.

Za bezczynność wierzyciela uznaje się sytuację, w której wierzyciel w ciągu sześciu miesięcy nie dokonał czynności potrzebnej do dalszego prowadzenia postępowania lub nie zażądał podjęcia zawieszonego postępowania.

 

Czynności potrzebne do dalszego prowadzenia postępowania to np.:

  • Uiszczenie zaliczki na wydatki;
  • Wskazanie adresu zamieszkania dłużnika;
  • W przypadku dłużnika nieznanego z miejsca pobytu złożenie wniosku o ustanowienie kuratora.

 

 

Bezczynność wierzyciela – termin

Termin 6 miesięcy biegnie od dnia dokonania ostatniej czynności egzekucyjnej tj. ostatniej czynności organu egzekucyjnego.

W przypadku zawieszenia postępowania termin 6 miesięcy na złożenie wniosku wierzyciela o podjęcie postępowania biegnie od dnia ustania przyczyny zawieszenia.

UWAGA – w przypadku zawieszenia postępowania na wniosek wierzyciela termin biegnie od chwili zwieszenia postępowania.

 

Umorzenie postępowania egzekucyjnego – koszty

W przypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego z powodu bezczynności wierzyciela obciąża go opłata stosunkowa w wysokości 5% wartości świadczenia pozostałego do wyegzekwowania.

 

Bezczynność wierzyciela – wyłączenia

Należy pamiętać, że przepis o umorzeniu postępowania egzekucyjnego z powodu bezczynności wierzyciela nie ma zastosowania w przypadku egzekucji:

  • grzywien i kar pieniężnych orzeczonych w postępowaniu cywilnym, a także opłat sądowych i innych kosztów postępowania w sprawach cywilnych, przysługujących Skarbowi Państwa;
  • świadczeń alimentacyjnych.

Zostaw komentarz

Odprawy i świadectwa służby - korzystne wyroki sądowe dla "ucywilnionych" funkcjonariuszy Służby Celnej