• Home
  • OBSŁUGA PRZEDSIĘBIORSTW

OBSŁUGA PRZEDSIĘBIORSTW CZYLI SKUTECZNA POMOC PRAWNA DLA FIRM

Kancelaria Radców Prawnych Przedpełski, Wąsowski, LEGAL specjalizuje się prawnej obsłudze przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność na terenie miasta Warszawa, w jego okolicach oraz w innych częściach Polski. Służymy również obsługą prawną firm zagranicznych, które prowadzą swoje interesy w Polsce.

Obsługa prawna firm to oferta, z której mogą skorzystać:

 • małe i średnie przedsiębiorstwa – spółka cywilna, spółka prawa handlowego, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji
 • przedsiębiorstwa, które zatrudniają kilkuset i więcej pracowników,
 • organizacje pozarządowe – związki zawodowe, stowarzyszenie i fundacja, prowadzące działalność gospodarczą

 

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA DLA FIRM I SPÓŁEK

Prawna obsługa przedsiębiorstw – firm i spółek z Warszawy lub przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie miasta Warszawa – obejmuje:

stałą i doraźną pomoc na różnych etapach prowadzenia działalności, w tym także przy wyborze form i sposobów jej prowadzenia. Ponadto obsługa prawna naszej kancelarii obejmuje m.in.:

 • stałą i doraźną pomoc na różnych etapach prowadzenia działalności
 • pomoc przy wyborze formy prowadzenia spółki
 • kompleksową pomoc prawną przy zakładaniu spółek oraz oddziałów przedsiębiorców zagranicznych na terenie Polski,
 • kompleksową pomoc prawną przy zakładaniu fundacji, stowarzyszeń itd.,
 • przygotowanie projektów umów, pism handlowych i sądowych, projektów uchwał, regulaminów, oświadczeń i innych dokumentów,
 • audyt zawartych umów i obowiązujących regulacji wewnętrznych,
 • tworzenie projektów statutów i zmian do nich,
 • przekształcenia, łączenie i podział spółek,
 • rejestrowanie oraz wprowadzanie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • analizę sytuacji prawnej spółek (due dilligence) – np. zawieranych umów, regulaminów pracy czy wynagrodzeń itp.,
 • porady prawne dla firm przy transakcjach sprzedaży spółek lub ich części,
 • obsługę doradczą przy nabywaniu udziałów/akcji,
 • doradztwo prawne w zakresie rozwiązywania i likwidacji podmiotów gospodarczych,
 • porady prawne dla firm w zakresie przekształcania, łączenia, podziału i przejęć podmiotów gospodarczych,
 • prowadzenie spraw pracowniczych,
 • reprezentowanie klienta w postępowaniach przedsądowych i sądowych, zwłaszcza w sprawach cywilnych oraz karno-gospodarczych,
 • windykacji wierzytelności,
 • obsługi wierzytelności kredytowych.

Oferowana przez nas pomoc prawna dla firm świadczona może być zarówno w siedzibie klienta, jak i naszej kancelarii – Warszawa. Obsługa prawna i doradcza przedsiębiorców może również być realizowana zdalnie.

Zapraszamy do skorzystania z naszych porad prawnych dla firm – chętnie podzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem.