• Home
  • Upadłość firm

Upadłość firmy – zgodnie z prawem gospodarczym – ogłaszana jest w stosunku do dłużnika w momencie, kiedy przestaje on być wypłacalny. W praktyce oznacza to, że nie może realizować swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych lub ich wysokość przekroczyła wartość jego majątku. Obowiązkiem dłużnika jest zapewnienie środków na pokrycie postępowania, bo inaczej sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości.

Zanim proces upadłościowy firmy zostanie rozpoczęty, przeprowadzamy wstępną weryfikację podstaw do tego stanu rzeczy, w szczególności ustalamy:

 • stan prawny i majątkowy dłużnika
 • stan zadłużenia dłużnika
 • prawdopodobieństwo niewypłacalności dłużnika – zgodnie z przepisami prawa upadłościowego
 • przesłanki do złożenia wniosku o upadłość firmy

Każdy klient m.in. taki, którego siedzibą jest Warszawa, który zgłosi się do nas w kwestii postępowania upadłościowego, jest zawsze dokładnie poinformowany na temat przebiegu tego procesu, wymogach oraz kosztach postępowania upadłościowego. Wniosek o ogłoszenie upadłości firmy składa się w ciągu 2 tygodni od wystąpienia przesłanki upadłości. Jeśli tak się nie stanie, to wówczas dłużnik może otrzymać sądowy zakaz prowadzenia działalności od 3 do 10 lat. Postępowanie upadłościowe może wszcząć także inny podmiot – np. wierzyciel.

Wśród usług prawnych, oferowanych przez naszych specjalistów, znajduje się pomoc podmiotom gospodarczym, m.in. z Warszawy, w pełnym zakresie postępowania upadłościowego firmy bądź naprawczego. Nasze wsparcie obejmuje:

 • przygotowanie ogłoszenia o upadłości
 • przygotowanie i złożenie wniosku o ogłoszeniu upadłości
 • zgłoszenie wierzytelności
 • kontrola nad przebiegiem całego postępowania upadłościowego
 • opracowanie wniosków o wyłączenie składników majątku z masy upadłościowej
 • opiniowanie zawieranych układów
 • pomoc przy likwidacji przedsiębiorstwa
 • reprezentacja klienta na wszystkich etapach postępowania upadłościowego lub naprawczego

Nasza kancelaria, działająca na terenie Warszawy, świadczy usługi także dla klientów, którzy nabywają przedsiębiorstwa lub ich składniki w postępowaniach upadłościowych. Przygotowujemy wówczas na ich potrzeby różne analizy tego typu transakcji, w tym m.in. wyceny nabywanych aktywów. W tym przypadków reprezentujemy klientów również podczas negocjacji umów oraz przy ich zawieraniu z syndykami. Kolejną z naszych specjalności jest sanacja firmy. W profesjonalny sposób prowadzimy postępowanie sanacyjne, wypracowując jak najlepsze rozwiązania i dbając o wszelkie formalności. Na podstawie swojego wieloletniego doświadczenia dobrze wiemy, że nawet tak angażujący proces jak sanacja firmy może zostać przeprowadzony sprawnie i spokojnie.

Z naszej pomocy prawnej korzystają także wierzyciele uczestniczący w postępowaniach upadłościowych z możliwością likwidacji majątku lub w tych, w których celem jest zawarcie układu z wierzycielami, toczących się w Warszawie lub innych miastach – ich również reprezentujemy i doradzamy im w zakresie ewentualnego ryzyka, jakie może nastąpić w transakcjach lub po ich sfinalizowaniu. Jeżeli potrzebujesz pomocy w takich obszarach jak nabywanie przedsiębiorstw z postępowania upadłościowego lub sanacja firmy, napisz do nas. Zobacz, co możemy dla Ciebie zrobić!