• Home
  • RESTRUKTURYZACJA FIRM

Restrukturyzacja – wg nowej ustawy „Prawo Restrukturyzacyjne” obowiązującej od 01 stycznia 2016 r. daje pierwszeństwo rozwiązaniom o charakterze naprawczym i sanacyjnym, które mogą zapobiec ogłoszeniu upadłości dłużnika, a przy tym mogą pogodzić potrzebę uzdrowienia dłużnika z interesami wierzyciela (odzyskanie niespłaconych należności).

W ramach postępowania restrukturyzacyjnego, nasza kancelaria radcowska w Warszawie świadczy usługi w każdej z czterech postaci postępowań restrukturyzacyjnych, tj.:

 • postępowanie o zatwierdzenie układu
 • przyspieszone postępowanie układowe
 • postępowanie układowe
 • postępowanie sanacyjne

Równie ważna jest restrukturyzacja finansowa, której zakres określa się na podstawie diagnozy sytuacji finansowej firmy – jej majątku, źródeł finansowania, stanu zobowiązań, stanu należności, zdolności kredytowej itd. Wyróżnia się kilka rodzajów restrukturyzacji finansowej, tj.:

 • restrukturyzacja długu (oddłużanie)
 • restrukturyzacja majątku
 • restrukturyzacja kapitału
 • zmiana w alokacji środków finansowych

 

Specjalizując się m.in. w prawie gospodarczym, możemy zaproponować klientom prowadzącym działalność w Warszawie, bądź poza nią, pomoc w zakresie restrukturyzacji. Jej celem jest przeprowadzenie takich zmian, aby dany podmiot gospodarczy mógł sprawnie funkcjonować w przyszłości. Jednym z najważniejszych aspektów tego procesu jest podniesienie poziomu konkurencyjności.

Czego dotyczy proces restrukturyzacji firm? Może to być np.:

 • zmiana formy prawnej
 • zmiana formy organizacyjnej
 • podział firmy na mniejsze części
 • zmiana struktury finansowania
 • nowa strategia marketingowa

 

Pomoc, jaką oferuje nasza kancelaria z Warszawy przedsiębiorstwom, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, to podejmowanie różnego rodzaju działań naprawczych.

W ramach restrukturyzacji firm pomagamy odzyskać rentowność, czyli np. negocjujemy w imieniu klientów warunki spłaty zobowiązań, włączamy się w poszukiwania nowych źródeł finansowania, wskazujemy właściwe rozwiązania przy realizacji transakcji zbycia udziałów lub akcji. Restrukturyzacja firm to także m.in.:

 • pomoc w postaci opiniowania prawnych aspektów reorganizacji spółek
 • sporządzanie dokumentów rejestracyjnych
 • pomoc w dokonaniu wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego
 • prowadzenie w imieniu klienta postępowań upadłościowych, układowych i naprawczych

Zapraszamy do kontaktu klientów, którzy chcą skorzystać z naszego wsparcia prawnego w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw.