• andrzej.wasowski@pwl.com.pl
  • +48 601 334 824

ANDRZEJ WĄSOWSKI

Partner / Radca Prawny

Radca Prawny Andrzej Wąsowski (2011) jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (1996). Miastem, z którym związał się od samego początku swojej kariery, jest Warszawa.

W latach od 1998 do 2013 pracował w pionie restrukturyzacji i windykacji Kredyt Banku S.A. w Warszawie.

Andrzej Wąsowski był wielokrotnie angażowany jako przedstawiciel Banku w radach wierzycieli upadłych przedsiębiorstw, nadzorował i kierował zespołem pracowników zajmujących się windykacją wierzytelności kredytowych. Posiada doświadczenie w zakresie zarządzania wierzytelnościami zagrożonymi, w tym procesami restrukturyzacyjnymi i windykacyjnymi oraz oceną ryzyka kredytowego.

Po zdanym egzaminie na radcę prawnego, Andrzej Wąsowski zajął się sprawami z zakresu nieruchomości (m.in. dla Zarządu Mienia Skarbu Państwa w mieście Warszawa), prawa spadkowego i rodzinnego, a także sprawami gospodarczymi, w których to z sukcesem reprezentował interesy swoich mocodawców.