• bartlomiej.lasocha@pwl.com.pl
  • +48 519 600 195

BARTŁOMIEJ ŁASOCHA

Radca Prawny

Radca Prawny Bartłomiej Łasocha jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytu Jagiellońskiego w Krakowie. W 2004 roku obronił pracę magisterską pt. „Ochrona interesów wierzycieli jednostek zależnych w strukturach holdingowych”. Ukończył również Szkołę Prawa Amerykańskiego Columbus School of Law The Catholic University of America w Waszyngtonie (D.C.) i Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (2003).

Jego obszar zainteresowań obejmuje przede wszystkim prawo cywilne i prawo gospodarcze. Posiada szerokie doświadczenie w bieżącej obsłudze klientów, w tym obsługa przedsiębiorstw produkcyjnych, obsługa przedsiębiorstw handlowych i obsługa przedsiębiorstw prowadzących działalność bankową. W toku dotychczasowej kariery zawodowej sporządzał liczne opinie i informacje prawne, w tym z zakresu prawa bankowego, ochrony konkurencji, prawa wekslowego, obsługa przedsiębiorstw, a także wewnętrzne regulaminy, uchwały oraz dokumenty o charakterze statutowym.

Koordynował pracę zespołu prawa ubezpieczeń gospodarczych. Brał udział w transakcjach aportowych i przekształceniach. Prowadził liczne negocjacje uczestnicząc w rozwiązywaniu konfliktów powstałych trakcie wykonywania umów oraz pojawiających się przy okazji określania kształtu i zakresu obowiązków kontraktowych stron. Reprezentując interesy klientów uczestniczył w obsłudze zgromadzeń wspólników, związków i stowarzyszeń oraz zgromadzenia wierzycieli w postępowaniu upadłościowym.

Dysponuje szerokim doświadczeniem procesowym, w obszarze umów z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego oraz analizie i opiniowaniu przedstawionych projektów. Posiada duże doświadczenie w zakresie reprezentacji w postępowaniach, w szczególności przed sądami w sprawach cywilnych, rejestrowych, prawa pracy i gospodarczych, w tym arbitrażowych i z zakresu prawa zamówień publicznych. Prowadził kompleksowo znaczną liczbę spraw o charakterze ubezpieczeniowym i zawiłych spraw na tle stosunków handlowych. W uzupełnieniu praktyki zawodowej pogłębia wiedzę teoretyczną poprzez uczestnictwo w szkoleniach.

W ramach współpracy z kancelaria PWL Barłomiej Łasocha świadczy pomoc prawną w zakresie kompleksowej obsługi przedsiębiorców indywidualnych i spółek.