• rafal.lukowski@pwl.com.pl
  • +48 604 505 938

RAFAŁ ŁUKOWSKI

Radca Prawny

Doradca Restrukturyzacyjny

Radca Prawny RAFAŁ ŁUKOWSKI ukończył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, gdzie uzyskał tytuł radcy prawnego.

Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie uzyskał tytuł magistra prawa i administracji. Odbył staż bankowy w wiodącym banku inwestycyjnym w Polsce.

Swoją karierę zawodową rozpoczął w Ministerstwie Gospodarki, a następnie pracował w spółce akcyjnej będącej wiodącym importerem aparatury elektronicznej. Doradzał przy wielu transakcjach nwestycyjnych dla znaczących funduszy typu private equity oraz venture capital. Kierował pracami zespołu przy wielu audytach prawnych.

Posiada licencję doradcy restrukturyzacyjnego.

  • Doradza w postępowaniach restrukturyzacyjnych firm.
  • Pełni funkcję nadzorcy sądowego w postępowaniu układowym.
  • Uzyskał Certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.
  • Był członkiem rady nadzorczej spółki publicznej notowanej na rynku NewConnect.
  • Włada b. dobrze językiem angielskim i niemieckim.

W ramach współpracy z kancelaria PWL Rafał Łukowski świadczy pomoc prawną w zakresie prawa restrukturyzacyjnego oraz prawa upadłościowego. Ponadto świadczy pomoc w zakresie wybranych postępowań prawa spółek handlowych jak również prawa rynku kapitałowego.