Czy z wyprzedzeniem podjąć rozmowy z wierzycielami?

  • Home
  • Business
  • Czy z wyprzedzeniem podjąć rozmowy z wierzycielami?

Nadchodzący czas w gospodarce przez wielu ekonomistów w związku z COVID 19 jest zapowiadany jako okres recesji, lub co najmniej spowolnienia gospodarczego. Dlatego też, spójrzmy w jaki sposób możemy jako przedsiębiorcy się do tego czasu przygotować.

Z perspektywy banku kredytującego i innych wierzycieli najbardziej palącym  problemem jest utrzymanie przez dłużnika bieżącej płynności na poziomie pozwalającym obsługiwać zobowiązania. Oczywiście ważne są zabezpieczenia długów,  ale to „cash is king”. Zwłaszcza w obecnej sytuacji. Dlatego, aby być wiarygodnym klientem dla banku powinniśmy sami wystąpić do niego z naszymi propozycjami, bez uwzględnienia pomocy państwa. Banki oczekują od nas jasno postawionych spraw i podania rozwiązań, które są w stanie zaakceptować. Z pewnością będzie to wysiłek dla obu stron transakcji, niemniej opłaca się go podjąć.

Od znalezienia odpowiedzi na pytania: co możemy zrobić z obecną sytuacją? Jakie pojawią się problemy i jak możemy zminimalizować straty/koszty?

  1. Powinniśmy zacząć od próby znalezienia odpowiedzi na pytanie, co z tej sytuacji dla mnie i dla moich pracowników wynika na najbliższe 12 miesięcy? Czy zawarte umowy i kontrakty będą mogły być dalej realizowane na dotychczasowych warunkach, czy konieczne jest pójście na kompromis w kwestii wzajemnych rozliczeń, czy moi kontrahenci będą nadal  wypłacalni?
  2. Następnie należałoby przeprowadzić symulację określonych zdarzeń, z których będziemy mieli jasne rozwiązania na problemy rozliczenia z kontrahentami, negocjacje stawek, okresowe zawieszenia płatności, itp. Po tak wykonanej pracy rewizja wcześniejszych planów biznesowych, zapewne umożliwi  lepsze przygotowanie się do podjęcia rozmów z bankiem, które pomoże  zrestrukturyzować posiadane finansowanie, lub  umożliwi wystąpienie do sądu z wnioskiem o postępowanie restrukturyzacyjne, układowe, lub sanacyjne.

Proponujemy skoncentrować się na działaniu restrukturyzacyjnym – poza sądowym, o ile jest jeszcze na to możliwość. Im szybciej to uczynimy, tym lepiej dla firmy.

Kancelaria PWL z doświadczenia przeprowadzonych restrukturyzacji, które zakończyły się sukcesem dla obu stron sugeruje wykorzystać bieżący czas do tego typu właśnie działań.. Dofinansowanie ze strony rządu, czasowe wakacje kredytowe, czy czasowe zwolnienia (przesunięcie w czasie) płacenia składek ZUS i podatków, mogą być okazją do:

  1. rozpoczęcia właściwej restrukturyzacji długu z wierzycielami;
  2. wykorzystania najbliższych miesięcy na przeprowadzenie głębokiej restrukturyzacji i tym samym uniknięcie niewymiernego ryzyka związanego z potencjalnym zagrożeniem jakim będzie niewypłacalność a w dalszym etapie spowoduje upadłość wraz ze  wszystkimi konsekwencjami z tym związanymi.

Dlaczego dziś warto rozpocząć rozmowy z wierzycielami o restrukturyzacji obsługi zadłużenia lub jego częściowego umorzenia?

  1. W kraju i na świecie panuje powszechna atmosfera zrozumienia dla skutków pandemii, która jest niepewna i niebezpieczna dla każdego z nas pod względem poniesionych konsekwencji biznesowych i zdrowotnych. Kancelaria PWL stawia tezę, że dziś, banki i wierzyciele mogą wykazywać wysoki próg akceptacji dla proponowanych / obranych strategii restrukturyzacyjnych.
  2. Możemy pokazać wierzycielom historyczne, jeszcze niedawne wyniki. Bazując na naszym doświadczeniu biznesowym (wiarygodność) będziemy proponować naszym klientom plan naprawczy na wczesnym etapie, co pozwoli uniknąć lub zminimalizować kłopoty finansowe na wczesnym etapie.

Dlaczego działać z wyprzedzeniem? Bo to się opłaca. Nie ma darmowych obiadów i prędzej czy później uczestnicy szeroko pojętej gospodarki poniosą konsekwencje wynikające  z tytułu COVID 19 i pomocy publicznej jakie rządy niosą, lub próbują zaproponować przedsiębiorstwom.

„Bankier to ktoś, kto pożycza ci parasol, kiedy świeci słońce, ale chce go z powrotem w chwili, gdy zaczyna padać”.

M. Twain

Działania Kancelarii PWL zmierzają do pełnego  zabezpieczenia interesów naszych klientów, aby kiedy spadnie deszcz parasol mógł zostać w rękach klienta Kancelarii PWL, a wierzyciele  mieli pewność, że po skończonym deszczu parasol zostanie im zwrócony.

Restrukturyzacja firm i upadłość firm to jeden z naszych obszar działań – dowiedz się więcej na ten temat już teraz.

 

 

Zostaw komentarz

Jak, w czasie kryzysu (epidemii koronawirusa) ratować firmę przed upadłością?
Wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę z przyczyn ekonomicznych w dobie Koronawirusa COVID-19