Tarcza antykryzysowa 2.0 – Najważniejsze zmiany dla firm.

  • Home
  • Business
  • Tarcza antykryzysowa 2.0 – Najważniejsze zmiany dla firm.

W piątek 17 kwietnia br. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 oraz ustawę z 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. Przepisy Tarczy 2.0 – z pewnymi wyjątkami – weszły w życie w sobotę 18 kwietnia br.

 

Tarcza Antykryzysowa 2.0 przewidziała rozszerzenie pomocy dla przedsiębiorców oraz osób wykonujących umowy cywilnoprawne, jak też wprowadzenie nowych rozwiązań, które obejmują:

 

[1] zwolnienie z opłacania składek za okres marzec, kwiecień i maj 2020 r., które będzie: 

  • rozszerzone na firmy zatrudniające od 10 do 49 osób,
  • rozszerzone o płatników będących spółdzielnią socjalną.

 

Do liczby ubezpieczonych mają nie wliczać się pracownicy młodociani.

Natomiast płatnik składek – spółdzielnia socjalna będzie mogła być całkowicie zwolniona z obowiązku opłacania składek za okres marzec, kwiecień i maj 2020 r. wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres, jeżeli była zgłoszona jako płatnik składek w ZUS przed dniem 1 kwietnia 2020 r. bez względu na liczbę zatrudnianych osób.

 

W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, płatników zatrudniających od 1 do 49 osób zwolnienie za marzec będzie można również uzyskać, jeśli składka za ten miesiąc została już opłacona.

 

[2] świadczenie postojowe, które:  

  • będzie mogło być wypłacone ponownie, ale nie więcej niż trzy razy,
  • będzie mogło być wypłacone po raz kolejny na podstawie oświadczenia osoby uprawnionej, której wypłacono już wcześniej świadczenie postojowe,
  • będzie mogło być wypłacone po raz kolejny, nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty wcześniej przyznanego świadczenia postojowego.

 

Warunkiem przyznania kolejnego świadczenia postojowego będzie oświadczenie przedsiębiorcy lub osoby wykonującej umowę cywilnoprawną, że sytuacja materialna wykazana we wcześniejszym wniosku nie uległa poprawie.

 

[3] zwolnienie z ZUS

 

Sejm przyjął poprawkę senatu dotyczącą zwolnienia ze składki ZUS wszystkich firm jednoosobowych niezależnie od wysokości przychodu. Wcześniejsze zapisy dawały takie prawo tym, których przychód nie przekroczył 15 600 złotych.

 

[4] pożyczki dla firm

Nowa ustawa zawiera zmiany, o które zabiegali przedsiębiorcy. Poszerza grono mikroprzedsiębiorców, którzy będą uprawnieni do skorzystania z pożyczki. Wśród nich są podmioty, które nie zatrudniają pracowników, poprzez rezygnację z warunku utrzymania przez mikroprzedsiębiorcę stanu zatrudnienia, w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. Aby skorzystać z umorzenia pożyczki, mikrofirma będzie musiała prowadzić działalność przez 3 miesiące od dnia udzielenia pożyczki. Warunek ten będzie miał zastosowanie do wszystkich pożyczek, tj. również tych, które zostaną udzielone do dnia wejścia w życie przedmiotowej zmiany.

 

[5] pomoc starosty


Tarcza 2.0 wprowadza zapis, umożliwiający otrzymanie dofinansowania z Funduszu Pracy (pomoc starosty dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, niezatrudniającym innych osób) od miesiąca, w którym został złożony wniosek – przed nowelizacją dofinansowanie było przyznawane od dnia złożenia wniosku; podmioty, które skorzystają z dofinansowania z Funduszu Pracy będą zobowiązane do utrzymania zatrudnienia osób objętych wnioskiem (w przypadku przedsiębiorców niezatrudniających innych osób, do prowadzenia działalności gospodarczej) tylko przez okres otrzymywania dofinansowania.

Zostaw komentarz

Kiedy złożyć wniosek o upadłość?
Radca Prawny vs Adwokat - czyli dlaczego współpracować z Radcą Prawnym w sprawach karno-gospodarczych