Warunki formalne i koszty wniosku o ogłoszenie upadłości

 • Home
 • Business
 • Warunki formalne i koszty wniosku o ogłoszenie upadłości

WARUNKI FORMALNE I KOSZTY WNIOSKU O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI

 

OPŁATA OD WNIOSKU

Zacznijmy od tego, że opłata od wniosku wynosi:

 • 30 zł od osoby fizycznej;
 • 1000 zł od innych podmiotów.

 

ZALICZKA NA WYDATKI

Wysokość zaliczki na wydatki wynosi jednokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedzającego złożenie wniosku, którą ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.

Zaliczkę uiszcza wnioskodawca. Dodatkowo do wniosku o ogłoszenie upadłości należy dołączyć dowód uiszczenia zaliczki. W przypadku nieuiszczenia zaliczki przewodniczący wzywa do jej uiszczenia w terminie tygodnia ​pod rygorem zwrotu wniosku.​ Gdy zaliczka nie zostanie wykorzystana podlega zwrotowi wnioskodawcy.

 

WARUNKI FORMALNE WNIOSKU

Przede wszystkim, wniosek powinien zawierać:

 • Imię i Nazwisko / nazwę dłużnika oraz PESEL / KRS​;
 • Miejsce zamieszkania / siedzibę;
 • Imiona i nazwiska reprezentantów (w tym likwidatorów)​;
 • Imiona i nazwiska oraz miejsce zamieszkania wspólników (dla spółek osobowych)​;
 • NIP​;
 • miejsce podstawowej działalności dłużnika​;
 • okoliczności uzasadniające wniosek​;
 • informacje dodatkowe​.

Dane mają zezwolić na jednoznaczną identyfikację dłużnika.

Ponadto, wniosek zgłoszony przez dłużnika powinien zawierać dodatkowe informacje jak m. in. aktualny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników czy informację o postępowaniach dotyczących majątku dłużnika.

Z kolei wierzyciel składający wniosek zobowiązany jest do uprawdopodobnienia swojej wierzytelności.

 

 


Jeżeli zainteresował Cię ten wpis, oraz potrzebujesz fachowej pomocy prawnej w omawianym zakresie umów się na spotkanie. Chętnie pomożemy w rozwiązaniu Twoich problemów oraz odpowiemy na wszystkie nurtujące Cię pytania. 

Zespół Kancelarii Przedpełski Wąsowski Lorek chętnie zaopiekuje się Twoją sprawą i po ludzku przeprowadzi Cię przez prawnicze meandry!

Zostaw komentarz

Atak hakerski - kradzież pieniędzy z konta bankowego – jak walczyć?
Upadłość a zakaz prowadzenia działalności gospodarczej