Kategoria: Prawo pracy

  • Home
  • Archive by Category "Prawo pracy"

Wypowiedzenie oraz rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę – kiedy warto odwoływać się do Sądu? UZUPEŁNIENIE

Wypowiedzenie oraz rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę
Dyscyplinarne rozwiązanie umowy o pracę z uwagi na pojawienie się w miejscu pracy przez pracownika zarażonego COVID-19.   W poprzednim artykule zostały przedstawione ogólne zasady i mechanizmy związane z wypowiadaniem umowy o pracę. „Solą” prawa jest jednak jego praktyczne stosowanie, stąd w niniejszym wpisie przedstawię faktyczny przypadek związany ze stosowaniem...

Wypowiedzenie oraz rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę – kiedy warto odwoływać się do Sądu?

Stosunek pracy może zostać zakończony na wiele różnych sposobów, czy to z inicjatywy pracownika, pracodawcy, czy też choćby w sposób samoistny, np. wskutek upływu okresu obowiązywania umowy o pracę. Jednym ze sposobów na zakończenie umowy o pracę jest jej wypowiedzenie przez pracodawcę, bądź też rozwiązanie umowy przez pracodawcę bez zachowania...

Wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę z przyczyn ekonomicznych w dobie Koronawirusa COVID-19

W dobie administracyjnego zatrzymania Gospodarki zarówno Pracodawcy, jak i Pracownicy stoją przed stresującą sytuacją. Pracodawca musi zdecydować, czy dla ratowania płynności Firmy zwolni część pracowników. Pracownik z kolei we własnym interesie musi walczyć o swoje prawa wynikające wprost z przepisów Kodeksu Pracy, jak i dotychczasowego dorobku orzecznictwa sądów powszechnych i...