NOWE STAWKI MANDATÓW W 2022 – wyższe grzywny dla sprawców wykroczeń drogowych

 • Home
 • Grzywna
 • NOWE STAWKI MANDATÓW W 2022 – wyższe grzywny dla sprawców wykroczeń drogowych

NOWE STAWKI MANDATÓW W 2022 – OD KIEDY? DLA KOGO?

1 stycznia 2022 r. weszły w życie przepisy zmieniające wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń.

Zmiany dotyczą zarówno ruchu pieszych, osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch jak i kierujących.

NOWE STAWKI MANDATÓW W 2022 – sprawdź ile wyniesie wysokość grzywny

Mandat za przekroczenie dopuszczalnej prędkości:

 •  do 10 km/h –  50 zł;
 • o 11-15 km/h – 100 zł;
 • o 16-20 km/h – 200 zł;
 • o 21-25 km/h – 300 zł;
 • o 26-30 km/h – 400 zł;
 • o 31-40 km/h –  800 zł (1600 zł w przypadku recydywy);
 • o 41-50 km/h – 1000 zł (2000 zł w przypadku recydywy);
 • o 51-60 km/h –  1500 zł  (3000 zł w przypadku recydywy);
 • o 61-70 km/h –  2000 zł  (4000 zł w przypadku recydywy);
 • o 71 km/h i więcej – mandat 2500 zł (5000 zł w przypadku recydywy).

Mandat za inne wykroczenia drogowe:

 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych lub wchodzącemu na to przejście – 1500 zł (3000 zł w przypadku recydywy);
 • wyprzedzanie na przejściu dla pieszych – 1500 zł (3000 zł w przypadku recydywy);
 • rozmowa przez telefon w czasie jazdy – 500 zł;
 • naruszenie zakazu korzystania z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego – od 500 do 2500 zł;
 • kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie nietrzeźwości, lub pod wpływem środka działającego podobnie do alkoholu – 2500 zł;
 • kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu, lub podobnie działającego środka – 1000 zł.

Recydywa drogowa

Recydywa drogowa ma miejsce w przypadku dwukrotnego złamania przepisów ruchu drogowego w ciągu dwóch lat.

W takim przypadku podstawa mandatu zwiększa się dwukrotnie.

Zostaw komentarz

Outsourcing usług windykacyjnych
Przerwanie i zawieszenie biegu przedawnienia – zmiany w przepisach Kodeksu cywilnego