POSTĘPOWANIE UPADŁOŚCIOWE

Postępowanie upadłościowe, a postępowanie restrukturyzacyjne

 • Home
 • Business
 • Postępowanie upadłościowe, a postępowanie restrukturyzacyjne

W polskim prawie relacje pomiędzy niewypłacalnymi bądź zagrożonymi niewypłacalnością dłużnikami, a ich wierzycielami uregulowane są w ustawach Prawo restrukturyzacyjne oraz Prawo upadłościowe.

 

POSTĘPOWANIE UPADŁOŚCIOWE

Celem postępowania upadłościowego jest zaspokojenie roszczenia wierzycieli w jak najwyższym stopniu. O ile to możliwe, z  zachowaniem dotychczasowego przedsiębiorstwa dłużnika. Upadłość ogłasza się w stosunku do niewypłacalnego dłużnika, który nie jest zdolny do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych.

Postępowanie upadłościowe może przybrać formę:

 1. upadłości obejmującej likwidację majątku
 2. upadłości z zawarciem układu.

W praktyce skutkuje zazwyczaj sprzedażą przedsiębiorstwa bądź jego poszczególnych składników. Zawarcie układu w postępowaniu upadłościowym może mieć miejsce, gdy będzie to rozwiązanie korzystniejsze dla wierzycieli.

POSTĘPOWANIE RESTRUKTURYZACYJNE

Celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika. Może to nastąpić poprzez:

 1. umożliwienie dłużnikowi restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami,
 2. przeprowadzenie działań sanacyjnych przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli – w przypadku postępowania sanacyjnego

Wspólnym elementem wszystkich postępowań restrukturyzacyjnych jest układ, który może przewidywać np. odroczenie płatności czy rozłożenie jej na raty.

W ramach postępowania restrukturyzacyjnego przewidziano cztery procedury:

 1. postępowanie o zatwierdzenie układu,
 2. przyspieszone postępowanie układowe,
 3. postępowanie układowe,
 4. postępowanie sanacyjne;

 

Należy mieć na uwadze, że przed 1 stycznia 2016 zagadnienia te regulowała ustawa Prawo upadłościowe i naprawcze, która przewidywała postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu, postępowanie upadłościowe obejmujące likwidację majątku upadłego oraz postępowanie naprawcze.

 

RÓŻNE SKUTKI WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO I RESTRUKTURYZACYJNEGO

Postępowanie restrukturyzacyjne daje pierwszeństwo rozwiązaniom mającym charakter naprawczy i sanacyjny. Dąży do umożliwienia dalszego kontynuowania działalności zarobkowej przedsiębiorstwa przy jednoczesnej ochronie interesów wierzycieli i odzyskaniu przez niech niespłaconych należności.

Z kolei postępowanie upadłościowe może w mniejszym stopniu spełnić roszczenia wierzycieli i wiązać się ze zwiększonymi kosztami spowodowanymi zaprzestaniem działalności zarobkowej. Może także generować dodatkowe koszty związane z likwidacją przedsiębiorstwa np. odprawami pieniężnymi dla zwalnianych pracowników.

Warto mieć także na uwadze, że postępowania restrukturyzacyjne cechują się znacznie większą rolą wierzycieli. Dzięki czemu mogą oni poprzez zaangażowanie w przebieg postępowania wywierać wpływ na jego skutek. Umożliwia to urzeczywistnienie zasad równowagi i ochrony słusznych praw dłużników i wierzycieli.

 

W PRAKTYCE – CO WYBRAĆ?

Co istotne, postępowanie restrukturyzacyjne daje zdecydowanie większe szanse na kontynuowanie działalności przedsiębiorstwa. Restrukturyzacja dąży przede wszystkim do naprawy sytuacji, a nie do spieniężenia majątku dłużnika jak w przypadku upadłości. W związku z tym, jeżeli możliwe jest kontynuowanie dotychczasowej działalności dłużnika, rekomendujemy postępowanie restrukturyzacyjne.

Ponadto, w przypadku umorzenia postępowania restrukturyzacyjnego lub niezatwierdzenia układu, możliwe jest płynne przejście z procedury restrukturyzacyjnej do upadłościowej dzięki instytucji uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości.

 

WAŻNE – ZBIEG PRZEPISÓW

W przypadku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości i wniosku restrukturyzacyjnego przepisy wskazują, że w pierwszej kolejności rozpoznaje się wniosek restrukturyzacyjny.

Należy także mieć na uwadze, że upadłości przedsiębiorcy nie można ogłosić w okresie od otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego do jego prawomocnego umorzenia lub zakończenia.

Restrukturyzacja firm i upadłość firm to jeden z naszych obszar działań – dowiedz się więcej na ten temat już teraz.


Jeżeli zainteresował Cię ten wpis, oraz potrzebujesz fachowej pomocy prawnej w omawianym zakresie umów się na spotkanie. Chętnie pomożemy w rozwiązaniu Twoich problemów oraz odpowiemy na wszystkie nurtujące Cię pytania. 

Zespół Kancelarii Przedpełski Wąsowski Lorek chętnie zaopiekuje się Twoją sprawą i po ludzku przeprowadzi Cię przez prawnicze meandry!

Zostaw komentarz

Weksel, jako zabezpieczenie transakcji handlowych
Czym jest restrukturyzacja