TARCZA 3.0.  – zestawienie najważniejszych projektowanych zmian

 • Home
 • Koronawirus
 • TARCZA 3.0.  – zestawienie najważniejszych projektowanych zmian

Sejm przyjął rządowy projekt aktualizacji tzw. tarczy antykryzysowej do wersji 3.0.

Ustawa trafi teraz do Senatu, gdzie będzie dalej procedowana.

 

Najistotniejsze zmiany jakie wprowadza projekt ustawy powszechnie zwany tarczą 3.0

 1. Obowiązek odprowadzania składek na ZUS – zwolnieni będą bowiem także ci przedsiębiorcy, których przychody przekraczają dotychczas obowiązujący limit. W tarczy 2.0 znalazło się bowiem zastrzeżenie, że daniny do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie muszą odprowadzać ci, których przychód przekracza 15 681 złotych. Warto jednak podkreślić, że zwolnienie z ZUS u tych przedsiębiorców dotyczyć będzie wyłącznie okresu od dnia 1 kwietnia 2020 roku do 31 maja 2020 roku. Zwolnienie ZUS obejmie zatem wyłącznie dwa miesiące (składki za kwiecień i maj), a nie trzy – jak miało to miejsce w świetle dotychczasowych przepisów.
 2. Wedle projektowanych przepisów w czasie epidemii wywołanej przez koronawirusa nie będzie można przeprowadzić licytacji mieszkania lub domu, w którym mieszka dłużnik.
 3. Przyjęte przez Sejm rozwiązania zakładają także kary więzienia za np. żądanie od dłużnika zapłaty kosztów innych niż odsetki w kwocie przekraczającej co najmniej dwukrotnie maksymalną wysokość tych kosztów określoną w ustawie. Podobna zależność dotyczyć będzie również odsetek.
 4. W projekcie tzw. tarczy antykryzysowej 3.0 znalazły się także zmiany dotyczące środowiska akademickiego. Mowa jest o zawieszeniu spłaty kredytu studenckiego. “Zgodnie z projektem kredytobiorca po złożeniu wniosku do instytucji kredytującej uzyska zawieszenie nie tylko raty kapitałowej, ale również odsetkowej, na okres do 6 miesięcy. W konsekwencji nastąpi całkowite wstrzymanie spłaty kredytu studenckiego” – napisano w uzasadnieniu. I dodano, że kredytobiorca nie będzie zobowiązany do spłaty wyższych rat kapitałowych po wykorzystaniu okresu zawieszenia.
 5. Tarcza 3.0 przewiduje również, że cudzoziemcy mogliby podjąć pracę sezonową bez konieczności uzyskania zezwolenia
 6. Ponadto, zapisy tarczy 3.0 przewidują, że Polski Instytut Sztuki Filmowej otrzyma zastrzyk gotówki od firm streamingowych. Rządowy projekt zakłada bowiem, że takie spółki jak m.in. Netflix, Amazon, Apple, CDA.pl Polsat oraz TVN wpłacą na konto PISF 1,5 proc. przychodu swoich platform.
 7. W projekcie tarczy antykryzysowej 3.0 wprowadzono m.in. zmianę zasad waloryzacji emerytur w czerwcu. Zapisy tarczy antykryzysowej 3.0 przewidują bowiem, że w przypadku czerwcowych wniosków do ustalenia wysokości emerytury będą wykorzystywane zasady funkcjonujące w maju bieżącego roku. Ale tylko w przypadku, jeżeli jest to korzystniejsze dla ubezpieczonego.
 8. Projekt przewiduje wydłużenie zasiłku opiekuńczego do 24 maja br.
 9. Rządowy projekt zakłada także podniesienie kwoty kryterium dochodowego w funduszu alimentacyjnym do wysokości 900 zł oraz wprowadzenie zasady “złotówka za złotówkę”, jeżeli dochód przekracza ten próg.

Obecnie projekt został przekazany do dalszego procedowania w senacie, po jego ewentualnym przyjęciu trafi do podpisu Prezydenta RP, natomiast w sytuacji zgłoszenia ewentualnych poprawek wróci do dalszych prac w Sejmie i podjęcia przez Sejm decyzji co do zgłoszonych poprawek.

Zostaw komentarz

Tarcza antykryzysowa a zmiany w prawie spółek kapitałowych związane z odbywaniem zgromadzeń oraz obowiązkiem sprawozdawczym
Wypowiedzenie oraz rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę - kiedy warto odwoływać się do Sądu?