tarcza antykryzysowa 5.0. kancelaria PWL

Tarcza antykryzysowa 5.0. #covid-19

TARCZA ANTYKRYZYSOWA 5.0 – dla kogo i na jakich zasadach?

 

Ustawa z dnia 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw to tak zwana tarcza antykryzysowa 5.0.

 

CEL TARCZY 5.0.

Celem tarczy antykryzysowej 5.0. jest wsparcie branży turystycznej, estradowej i wystawienniczej. Ustawa przewiduje świadczenie postojowe, dodatkowe świadczenie postojowe i zwolnienie z opłacania składek.

 

WNIOSEK O OTRZYMANIE ŚWIADCZENIA – TARCZA 5.0.

Omawiane regulacje weszły w życie z dniem 15 października i od tego dnia przedsiębiorcy branży turystycznej, estradowej i wystawienniczej mogą wstąpić z wnioskiem do ZUS.

Podstawowym warunkiem otrzymania świadczenia, wynikającego z tarczy antykryzysowej 5.0., jest prowadzenie przeważającej działalności gospodarczej oznaczonej wskazanym kodem PKD.

Wniosek można złożyć wyłącznie elektronicznie poprzez PUE – Platformę Usług Elektronicznych ZUS.

WAŻNE – Pamiętaj, że oświadczenia we wniosku składasz pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

 

ŚWIADCZENIE POSTOJOWE – TARCZA 5.0.

Prawo do świadczenia postojowego z tarczy antykryzysowej 5.0. przysługuje:

 • agentom turystycznym;
 • pilotom wycieczek i przewodnikom turystycznym.

Świadczenie postojowe z tarczy antykryzysowej 5.0. wynosi 2.080 zł i można je otrzymać nie więcej niż trzy razy.

 

DODATKOWE ŚWIADCZENIE POSTOJOWE – TARCZA 5.0.

Kto może złożyć wniosek?

Wniosek o dodatkowe świadczenie postojowe z tarczy antykryzysowej 5.0. mogą złożyć między innymi przedsiębiorcy prowadzący:

 • działalność związaną z wystawianiem przedstawień artystycznych;
 • działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia;
 • pozostałą działalność rozrywkową i rekreacyjną

 

Jakie są warunki otrzymania świadczenia?

Warunki otrzymania dodatkowego świadczenia postojowego obejmują przykładowo:

 • wcześniejsze uzyskanie świadczenia postojowego;
 • przychód niższy co najmniej o 75 % w porównaniu do tego samego miesiąca w roku poprzednim.

Dodatkowe świadczenie postojowe przysługuje maksymalnie trzykrotnie i w takiej samej wysokości co wcześniej otrzymane świadczenie postojowe.

 

ZWOLNIENIE Z OPŁACANIA SKŁADEK

Zwolnienie z obowiązku opłacania składek obejmuje okres od 1 lipca do 30 września 2020 r. i dotyczy m.in. działalności związanej z :

 • hotelami i innymi obiektami zakwaterowania;
 • organizacją targów, wystaw i kongresów;
 • agentów turystycznych, pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;
 • wystawianiem przedstawień artystycznych;
 • prowadzeniem pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia;
 • pozostałą działalność rozrywkową i rekreacyjną;

 

Jednym z warunków otrzymania zwolnienia jest przychód niższy co najmniej o 75 % w porównaniu do tego samego miesiąca w roku poprzednim.

 


Jeżeli zainteresował Cię ten wpis, oraz potrzebujesz fachowej pomocy prawnej w omawianym zakresie umów się na spotkanie. Chętnie pomożemy w rozwiązaniu Twoich problemów oraz odpowiemy na wszystkie nurtujące Cię pytania. 

Zespół Kancelarii Przedpełski Wąsowski Lorek chętnie zaopiekuje się Twoją sprawą i po ludzku przeprowadzi Cię przez prawnicze meandry!

Zostaw komentarz

Wniosek o ogłoszenie upadłości #covid-19
Zawieszenie spłaty kredytu #covid-19