utrata płynności finansowej

Utrata płynności finansowej. Opcje zabezpieczenia.

 • Home
 • Adwokat
 • Utrata płynności finansowej. Opcje zabezpieczenia.

Utrata płynności finansowej. Opcje zabezpieczenia.

Płynność finansowa i przyczyny jej utraty

Płynność finansowa to zdolność do terminowego regulowania bieżących zobowiązań.

Utrata płynności finansowej może wynikać z przyczyn zewnętrznych, na które nie mamy wpływu takich jak m.in.:

 • wahania kursów walut;
 • wzrost podatków;
 • zmiany popytu na rynku i załamanie popytu na rynkach zagranicznych;
 • wzrost cen towarów czy kosztów siły roboczej;
 • sankcje gospodarcze wynikające z działań politycznych np. embargo;
 • silna konkurencja w branży.

Jednakże, wpływ na płynność finansową mają także przyczyny wewnętrzne, zależne od przedsiębiorcy i jego decyzji czyli np. zła strategia finansowa i jakość zarządzania, nietrafione inwestycje czy wykorzystywanie zbyt drogich bądź nieefektywnych technologii.

Problemy z płynnością finansową mogą skutkować zmniejszeniem zaufania kontrahentów oraz instytucji finansowych, wycofaniem się udziałowców, a także generowaniem kolejnych wydatków np. odsetek za zwłokę, co może doprowadzić do kolejnych problemów finansowych i wpadnięcia w spiralę długów. Ze względu na tak dotkliwe skutki warto poznać sposoby dzięki, którym można zapobiec utracie płynności finansowej.

 

Płynność finansowa. Co zrobić, aby zabezpieczyć się przed jej utratą? 

 1. MONITORING

Przede wszystkim należy na bieżąco kontrolować wszystkie procesy zachodzące w przedsiębiorstwie i właściwie dokumentować przychody i koszty. Kalkulacja zysków i strat umożliwia na szybkie zlokalizowanie źródła problemów z płynnością finansową i podjęcie na czas odpowiednich działań.

Warto również śledzić kondycję finansową partnerów tak aby uniknąć negatywnych skutków wywołanych ich niewypłacalnością, śledzić sytuację na zagranicznych rynkach oraz być na bieżąco ze zmianami w prawie.

 1. KONTROLA KONTRAHENTÓW

Kontrahenci, którzy nie wywiązują się z terminowych spłat należności wynikających z faktur stanowią jedną z przyczyn problemów z płynnością finansową. Przed rozpoczęciem współpracy warto sprawdzić czy kontrahent jest rzetelny i wiarygodny. Zwieranie współpracy z uczciwymi kontrahentami pozwoli uniknąć wielu problemów.

Należy mieć na uwadze, że nawet najbardziej terminowy kontrahent może mieć problemy ze spłatą zobowiązań. W związku z czym niezwykle ważna jest kontrola terminów płatności. W celu mobilizacji do regularnych spłat może sprawdzić się wysyłanie kontrahentom wiadomości przypominających. Dobrym pomysłem jest także wystawianie faktur na różne terminy, tak aby należności regularnie wpływały na rachunek bankowy.

 1. WINDYKACJA

Opóźnienie dłużnika w spłacie należności jest podstawą do rozpoczęcia procesu windykacji. Windykacja jest formą dochodzenia należności, której celem jest zmotywowanie dłużnika do spłacenia zobowiązań wierzycielowi. Warto rozwiązać sprawę w sposób polubowny i zawrzeć ugodę. W przypadku nieskuteczności windykacji polubownej kolejnym krokiem jest windykacja sądowa i egzekucja komornicza.

 1. KREDYT

W przypadku problemów finansowych warto wziąć pod uwagę kredyt. Należy jednak pamiętać, że jest to rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy nie mają jeszcze dużych problemów z płynnością finansową – w przypadku niestabilnej sytuacji finansowej bank może odmówić udzielenia kredytu.

 1. LEASING

Dążąc do zachowania płynności finansowej warto zastanowić się nad leasingiem. Umowa leasingu pozwala na korzystanie z danego przedmiotu (auta, różnego rodzaju maszyny i urządzenia, sprzęt komputerowy, meble itp.) przy jednoczesnym niewielkim wykorzystaniu własnego kapitału. Opłaty ratalne pozwalają na rozłożenie wydatków w czasie.

 1. FAKTORING

Faktoring jest formą finansowania przedsiębiorstw, która polega na tym, że faktor nabywa wystawione, ale jeszcze nieuregulowane faktury, na których zamrożone są środki finansowe przedsiębiorstwa. Dzięki faktoringowi możliwe jest otrzymanie pieniędzy bez konieczności oczekiwania na zapłatę od poszczególnych kontrahentów, co ma pozytywny wpływ na utrzymanie płynności finansowej.

 

Problemy z płynnością finansową mogą wynikać zarówno z przyczyn niezależnych jak i zależnych od przedsiębiorcy. Pamiętaj, że ważny jest stały monitoring i kontrola sytuacji, a w przypadku problemów jak najszybsze podjęcie działań. Jeżeli nie wiesz co jest dla Ciebie najlepszym rozwiązaniem – nie wahaj się skorzystać z pomocy profesjonalisty. Ustalenie odpowiedniego planu działania, opartego na wiedzy i doświadczeniu, umożliwia podjęcie właściwych kroków. Pozwala to zarówno na oszczędność czasu jak i uniknięcie wynikających z błędnych decyzji negatywnych skutków finansowych. Pamiętaj, że im szybciej podejmiesz odpowiednie działania tym większa szansa na zachowanie płynności finansowej i odzyskanie należności.

 


Jeżeli zainteresował Cię ten wpis, oraz potrzebujesz fachowej pomocy prawnej w omawianym zakresie umów się na spotkanie. Chętnie pomożemy w rozwiązaniu Twoich problemów oraz odpowiemy na wszystkie nurtujące Cię pytania. 

Zespół Kancelarii Przedpełski Wąsowski Lorek chętnie zaopiekuje się Twoją sprawą i po ludzku przeprowadzi Cię przez prawnicze meandry!

Zostaw komentarz

Zdolność restrukturyzacyjna. Jakie rodzaje przedsiębiorstw podlegają restrukturyzacji?
Prawo wspólnika do majątku spółki cywilnej