zdolność restrukturyzacyjna

Zdolność restrukturyzacyjna. Jakie rodzaje przedsiębiorstw podlegają restrukturyzacji?

 • Home
 • Dłużnik
 • Zdolność restrukturyzacyjna. Jakie rodzaje przedsiębiorstw podlegają restrukturyzacji?

Zdolność restrukturyzacyjna. Jakie rodzaje przedsiębiorstw podlegają restrukturyzacji? 

 

Zagadnienie postępowania restrukturyzacyjnego omówiliśmy w artykule „Czym jest restrukturyzacja”.
Poniższy artykuł skupia się na haśle – zdolność restrukturyzacyjna.  Innymi słowy poniżej wyjaśniamy czym jest zdolności do występowania w postępowaniu restrukturyzacyjnym w charakterze dłużnika.

 

Kto posiada zdolność restrukturyzacyjną?

Ustawa Prawo Restrukturyzacyjne ma zastosowanie do podmiotów takich jak:

 

 1. Przedsiębiorcy 

  Osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym zdolność prawna została przyznana na podstawie ustawy – prowadzący we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Analizując kwestię zdolności restrukturyzacyjnej przedsiębiorców warto zwrócić uwagę na to, że:

  • krótkotrwałe przerwy w prowadzeniu działalności gospodarczej nie pozbawiają podmiotu statusu przedsiębiorcy, w związku z czym nie traci on zdolności restrukturyzacyjnej;
  • nie ma znaczenia czy przedsiębiorca osiąga jakikolwiek zysk –  brak zysku, a nawet okresowe straty również nie pozbawiają podmiotu statusu przedsiębiorcy;
  • nieistotne jest także czy podmiot dokonał formalności takich jak wpis do KRS lub CEIDG. 

Ważne jest to, że spółka cywilna jest wielostronnym stosunkiem zobowiązaniowym łączącym wspólników i nie jest uznawana za przedsiębiorcę, dlatego nie posiada zdolności restrukturyzacyjnej. Taką zdolność mają natomiast wspólnicy spółki cywilnej posiadający status przedsiębiorcy.

 

 1. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne nieprowadzące działalności gospodarczej.

 1. Wspólnicy osobowych spółek handlowych ponoszący odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem

  Między innymi wszyscy wspólnicy spółki jawnej, komplementariusze w spółce komandytowej i komandytowo-akcyjnej.

 1. Wspólnicy spółki partnerskiej.

 

Wyłączenia. Kto nie posiada zdolności restrukturyzacyjnej?

Ważnym aspektem jest to, że Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji reguluje restrukturyzację przymusową – czyli restrukturyzację podmiotów, niebędących w stanie dalej samodzielnie prowadzić działalności, których upadłość mogłaby poważnie zagrażać klientom i gospodarce.

 

Relacja pomiędzy zdolnością restrukturyzacyjną, a upadłościową

Różnice zostały szczegółowo omówione w artykule poświęconym różnicom w postępowaniem restrukturyzacyjnym a upadłościowym.

Analizując relacje tych dwóch postępowań pojawia się pytanie czy podmioty, które nie posiadają zdolności upadłościowej, a więc nie grozi im upadłość mogą podlegać restrukturyzacji.

Zarówno ustawa Prawo upadłościowe jak i Prawo restrukturyzacyjne wprost wyłączają swoje zastosowanie do Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego i funduszy inwestycyjnych. Gdyby więc brak zdolności upadłościowej jednocześnie przesądzał o braku zdolności restrukturyzacyjnej wymienienie tych podmiotów w ustawie Prawo restrukturyzacyjne byłoby zbędne.

Zważając na to należy przyjąć, że zdolność restrukturyzacyjna danego podmiotu nie zależy od tego, czy podmiot ten posiada zdolność upadłościową.

Kto nie posiada zdolności upadłościowej, ale posiada zdolność restrukturyzacyjną?

W związku z powyższym podmiotami, które nie posiadają zdolności upadłościowej, a posiadają zdolność restrukturyzacyjną są pozostałe podmioty wskazane w art. 6 ustawy Prawo upadłościowe tj.:

 • Publiczne samodzielne zakłady opieki zdrowotnej;
 • Instytucje i osoby prawne utworzone w drodze ustawy oraz utworzone w wykonaniu obowiązku nałożonego ustawą;
 • Osoby fizyczne prowadzące gospodarstwo rolne, które nie prowadzą innej działalności gospodarczej lub zawodowej;
 • Uczelnie.

Restrukturyzacja firm i upadłość firm to jeden z naszych obszar działań – dowiedz się więcej na ten temat już teraz


Jeżeli zainteresował Cię ten wpis, oraz potrzebujesz fachowej pomocy prawnej w omawianym zakresie umów się na spotkanie. Chętnie pomożemy w rozwiązaniu Twoich problemów oraz odpowiemy na wszystkie nurtujące Cię pytania. 

Zespół Kancelarii Przedpełski Wąsowski Lorek chętnie zaopiekuje się Twoją sprawą i po ludzku przeprowadzi Cię przez prawnicze meandry!

Zostaw komentarz

Czym jest restrukturyzacja
Utrata płynności finansowej. Opcje zabezpieczenia.